8a - wychowawczyni pani Barbara Osipczuk

8b - wychowawczyni pani Anna Cybulińska
8c - wychowawczyni pani Marta Supińska
8d - wychowawczyni pani Iwona Birycka-Kowalska
8e - wychowawczyni pani Raisa Zieniuk
 
laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych:
biologia - Lena Urszula Kieda
chemia - Karol Jeryszewicz
 
tytuł "Super uczeń" - Lena Urszula Kieda

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności