Dnia 30.03.2023 r po kilkuletniej nieobecności ze względu na pandemię Covid -19, ponownie zorganizowano na terenie Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku - Festyn Regionalny „Zwyczaje i tradycje wielkanocne Podlasia”. W organizację festynu zaangażowała się cała społeczność szkolna.

Samorząd szkolny oraz wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza „Klubu Ośmiu” zorganizowali kiermasz ciast, ozdób wielkanocnych i loterię fantową: a świetlica szkolna konkurs „Stroik lub ozdoba wielkanocna” oraz „Rodzinna palma wielkanocna”. Zebrane środki zostały przeznaczone na zorganizowanie dla uczniów w szkole kącika wypoczynku – relaksu.

Nie zabrakło również stoiska z ciastami z cukierni „Andraka” z Suchowoli jak również stoiska z kwiatami i palmami wykonanymi ręcznie z bibułki karbowanej przez p. Teresę Szuszko.

Wszystkie stoiska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem kupujących.

Koordynator wydarzenia - Barbara Bożena Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności