„WIERSZE JANA BRZECHWY”
1 marca 2023 r. odbył się konkurs recytatorski klas II ,,Wiersze Jana Brzechwy”. Na drodze eliminacji klasowych wyłoniono po 5 uczestników z każdej klasy. Uczniowie mieli okazję wykazać się odwagą podczas wystąpień publicznych. Wzmocniły swoje poczucie wartości. Koledzy z klas dopingowali ich gromkimi brawami oraz uściskami przyjaźni 😊.

Konkurs odbył się w miłej atmosferze. Dzieci pięknie recytowały wiersze. Laureaci otrzymali dyplomy  i nagrody rzeczowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności