W dniach 14,18 i 26 kwietnia 2023r uczniowie klas VIII w ramach zajęć doradztwa zawodowego uczestniczyli w dwugodzinnych warsztatach edukacyjnych - „Zawód Żołnierz” przeprowadzonych przez p. major Małgorzatę Repnik z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku, p. Łukasza Makowskiego – edukatora Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku oraz p. Mariusza Hołub - dyrektora I LO CN – B „Feniks” w Białymstoku. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczniów ze ścieżką edukacyjną i zadaniami realizowanymi przez Wojsko Polskie oraz były świetną powtórką lekcji historii z wykorzystaniem replik będących na stanie Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku. Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach praktycznych ze znajomości udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podstawami samoobrony, zapoznali się i ćwiczyli ze sprzętem będącym na wyposażeniu Jednostek Wojskowych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Na koniec zajęć najbardziej aktywni uczniowie otrzymali od prowadzących drobne upominki.

Barbara Bożena Brzozowska – doradca zawodowy

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności