Dnia  4 kwietnia 2023r  uczniowie klas VIII w ramach zajęć doradztwa zawodowego uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym z przedstawicielami I Liceum Ogólnokształcącego CN – B „Feniks” w Białymstoku, tj. z uczniami  oraz dyrektorem szkoły p. Mariuszem Hołub. W/w  szkoła  jest szkołą ponadpodstawowa 
o uprawnieniach szkoły publicznej, w której cykl nauczania kończy się  egzaminem maturalnym. Nauka w takiej szkole to nie tylko przygotowanie do  służby mundurowej, ale przede wszystkim przygotowanie do dorosłego życia, pełnego wyzwań. Liceum wojskowe,  jak i pozostałe oddziały szkoły funkcjonują od wielu lat, w wielu miastach w Polsce. W trakcie nauki uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę  oraz umiejętności praktyczne  przydatne w przyszłej  służbie w różnych formacjach mundurowych. Nabór prowadzony jest  do klas pierwszych LO z modułem wojskowym, policyjnym i strażackim. Szkoła „Feniks” to doskonała  oferta dla osób ambitnych, gotowych podejmować różne wyzwania, dla uczniów z pasją. Absolwenci szkoły „Feniks”  mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas naboru do wojskowych uczelni, do zawodowej oraz  terytorialnej służby wojskowej. Szkoła przygotowuje również solidnie uczniów do matury, którą zdaje się na koniec edukacji szkolnej.  
Barbara Bożena Brzozowska – doradca zawodowy

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności