Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu. Z tej okazji uczniowie klasy 2c, w dniu 3 kwietnia wzięli udział w lekcji o autyzmie. Zajęcia miały na celu uświadomienie, że osoby autystyczne są wśród nas, mają takie same prawa, różne zdolności i zainteresowania, chcą być akceptowane i szanowane oraz pragną mieć przyjaciół.
Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach i wykazali się zaskakująco szeroką wiedzą o tematyce autyzmu.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności