Dnia 20 i 21 kwietnia 2023 r. w naszej szkole zorganizowano akcję zaplatania warkoczyków z użyciem włosów syntetycznych lub zapinek, zainicjowaną przez jedną z uczennic klas szóstych. Na dwa dni hol na parterze zamienił się w mini salon fryzjerski.

Z akcji pozyskano kwotę 980 zł, 60 gr. Z inicjatywy uczniów pieniądze te zostaną przeznaczone m. in. na stworzenie ogrodu kwietnego przed szkołą. Zaczynamy od ogrodu różanego – rozarium. Zakupiono już 26 krzaków róż na kwotę 233,74 gr. , które uczniowie posadzą w tym tygodniu.

Serdecznie dziękujemy społeczności szkoły za włączenie się do akcji.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności