Chór Szkoły Podstawowej Nr 44 w Białymstoku powstał we wrześniu 2002 roku a od 2007 roku  uczestniczy w Ogólnopolskim Programie „Śpiewająca Polska”.

W ciągu dziewięciu lat istnienia chór uświetniał wiele uroczystości szkolnych a także brał udział w różnorodnych koncertach – wręczenie statuetek „Nauczyciel Mądry Sercem”(2007r.), „Msza a – moll” S. Moniuszki poprzedzająca beatyfikację ks. Michała Sopoćki(2008r.), „Akademia Pana Kleksa”(2010r.), „Jutro Święto Niepodległości” - pieśni Stanisława Moniuszki i innych kompozytorów polskich(2010r.), I Miejski Koncert Kolęd i Pastorałek „Kolęda Malucha”(2011r.). Uczestniczył także w licznych przeglądach zespołów chóralnych, zdobywając Złote i Srebrne Dyplomy oraz Wyróżnienia.

W 2011r. chór zdobył Nagrodę Główną – Statuetkę w X Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych.

 

Dyrygent

mgr Grażyna Wołkowycka – Tomaszuk jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej. Od 2002 roku założyła i prowadzi Chór Szkolny przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Białymstoku a także współpracuje z białostockim chórem Komendy Wojewódzkiej Policji.

wolkowycka grazyna

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności