,,Wolontariat jest przygodą, wyzwaniem, szansą na bycie z innymi, na uczenie się od innych, jest czymś co się po prostu lubi i kocha. Jest pasją, a nie wyrzeczeniem!"

Jakub Wygnański

Powyższe motto towarzyszy nam w codziennych działaniach wolontaryystycznch. Wolontariat - to nasza druga klasa, to cudowne spotkanie pokoleń!
Pomagając innym - pomagamy sobie!

Zapraszam do współpracy

Opiekunowie Anna Samborska, Barbara Bożena Brzozowska

Zostań wolontariuszem!

Podaruj część swojego czasu potrzebującym

Czekają na Ciebie dzieci, młodzież,

osoby niepełnosprawne, chore, samotne, starsze…
Warto pomagać!

Wolontariat rzeźbi człowieka!

Jeszcze dziś podejmij decyzję!


Spotkania wolontariuszy – czwartek godz. 16.00 – 17.00 s. 110

Zapraszamy osoby zainteresowane
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44

Anna Małgorzata Samborska

Barbara Bożena Brzozowska

 

Klub Ośmiu

Archiwum

wolontariat2

wolontariat

 

Dnia 21.06.2022r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym podsumowującym całoroczną pracę Klubu w roku szkolnym 2021/2022. Wyjazd został zorganizowany w Parku Linowym w Fastach przez opiekunki Klubu p. Annę Małgorzatę Samborską i p. Barbarę Bożenę Brzozowską dla 20 wolontariuszy z klas I – VIII najprężniej działających i angażujących się systematycznie w działania prospołeczne. W programie plenerowej imprezy było podsumowanie działalności wolontarystycznej oraz korzystanie z licznych atrakcji Parku Linowego, tj. przejście po wybranych trasach linowych,: dmuchanych zjeżdżalni, budowli klockowych, trampolin, karuzeli, ognisko z kiełbaskami. Wolontariusze wykazali się dużą odwagą w pokonywaniu kolejnych stacji wspinaczkowych, przy tym świetnie się bawili i mimo różnicy wieku szybko się zintegrowali. Wszyscy otrzymali opakowanie zdrowych, zbożowych batoników. Wydarzenie było dla wolontariuszy zachętą oraz motywacją do angażowania się w działania na rzecz innych.

Opiekunowie: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

W dniu 8 marca 2022r wolontariusze Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnego Klubu Wolontariusza „Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 wzięli udział w ogólnopolskiej kweście PCK. Zbiórka została zorganizowana na terenie szkoły. Zebrane środki zostaną przeznaczone na rzecz Pomocy Walczącej Ukrainie.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!

Barbara Brzozowska, Anna Samborska

Dnia 10 i 11 marca 2022 roku w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Św. Rocha 3 w Białymstoku białostoccy wolontariusze walczyli o miano „Wspaniałego”. W tych dniach odbyły się przesłuchania młodych wolontariuszy i wolontariuszek – uczestników XXVII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

           Celem konkursu „Ośmiu Wspaniałych” jest przede wszystkim propagowanie i rozwój idei wolontariatu poprzez zwrócenie uwagi na młodzież, która bezinteresownie pomaga innym, a dzięki swoim działaniom staje się wzorcem dla rówieśników. To ważne, aby rozbudzać wrażliwość dzieci i młodzieży na potrzeby innych, inspirować do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna.
Od lat w naszym mieście ten konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
            Kapituła konkursowa złożona m.in. z przedstawicieli duchowieństwa, przedstawiciela Kuratorium Oświaty, Urzędu Miejskiego, wojewódzkiego koordynatora wolontariatu oraz inicjatora konkursu – Fundacji „Świat na TAK” przeprowadziła rozmowy z kandydatami w wieku od 14 - 19 lat („Ósemki”) i kandydatami 10 – 13 - letnimi („Ósemeczki”) oraz zgłoszenia grupowego. Rozmowy z młodymi wolontariuszami były okazją do poznania ich działalności wolontarystycznej, motywacji i wzorców do naśladowania.

W tym roku Szkolny Klub Wolontariusza „Klub Ośmiu” przy SP Nr 44 godnie reprezentowało 4 wolontariuszki. W rozmowach z Kapitułą konkursową wzięło udział 3 wolontariuszki w kategorii „Ósemki” - Zofia Przastek i Oliwia Kondzior z klas VII oraz Kamila Charyton z klasy VIII, 1 wolontariuszka w kategorii „Ósemeczki” – Sylwia Białowieżec z kl.VI.

Jury wybrało ośmiu laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: „Ósemeczki” i „Ósemki”.
W miesiącu kwietniu lub maju 2022r laureaci w kategorii „Ósemki” i „Ósemeczki” zostaną zaproszeni na uroczystą Galę, w trakcie której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu, a Laureaci otrzymają honorowy tytuł oraz nagrody. „Ósemkom” wręczone zostaną także statuetki Franciszka wykonane z drewna gruszy przez białostockiego artystę plastyka Zbigniewa Wasiluka.

Wszystkim wolontariuszom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki !!!

Barbara Brzozowska, Anna Samborska,

W dniach 1 – 17 grudnia 2021r. Szkolny Klub Wolontariusza „Klub Ośmiu” oraz świetlica szkolna przy SP Nr 44 zorganizowali akcję - „Świąteczna paczka”. Celem przedsięwzięcia była pomoc trzem rodzinom uczniów naszej szkoły, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej, jak również budowanie wspólnoty i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.

Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i wsparciem nie tylko ze strony uczniów naszej placówki ale także ich rodziców oraz środowiska lokalnego, którzy chcieli bardzo wesprzeć „Świąteczną paczkę” i pomóc rodzinom. Zgromadzono bardzo dużo artykułów spożywczych, mięsnych, słodyczy z długim terminem ważności, środków higieny osobistej, środków czystości oraz indywidualnych prezentów gwiazdkowych.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom  za okazane wsparcie!

To dzięki Wam mogliśmy wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy tego najbardziej potrzebują
i sprawić, że ich święta będą szczęśliwe i pogodne! Paczki którą otrzymały rodziny, to coś więcej niż pomoc materialna. To znak, że są dla kogoś ważni i że jest ktoś, kto w nich uwierzył po to, aby oni potrafili uwierzyć w siebie. Najbardziej pomagamy wtedy, kiedy koncentrujemy się na poznawaniu drugiego człowieka i odkrywaniu jego piękna. Mamy nadzieję, że doświadczenie tego piękna było również Twoim udziałem. Dziękujemy, że wizja lepszego świata jest dla Ciebie ważna. Życzymy wszystkim jeszcze większej otwartości i odwagi
 w zmienianiu świata na lepsze!

Jednak na szczególne podziękowanie zasługują Pani Dorota Jabłońska, Pani Mirosława Gawryluk, Pan Dawid Żabiński oraz Pani Patrycja Kołodziejczyk od których otrzymaliśmy ogromne wsparcie i dzięki, którym widzieliśmy uśmiech na twarzy i łezkę wzruszenia w oku obdarowanych rodzin !!!

Z wyrazami szacunku Barbara Brzozowska

Dnia 17.12.2021r wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 przekazali dla Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku zebraną wcześniej karmę, artykuły, akcesoria oraz fundusze podczas szkolnej akcji „Podaj łapę”. W imieniu pracowników schroniska składamy serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom za okazane serce i wsparcie psiakom !!!

Przygotowała: Barbara Brzozowska


                           

Dnia 16.12.2019r. wolontariusze wraz z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 uczestniczyli we wspólnym spotkaniu opłatkowym. Spotkanie było okazją do podzielnia się opłatkiem oraz refleksjami na temat dotychczasowej realizacji podejmowanych wspólnie działań
i ich efektów.

Opiekun Klubu wspólnie z wolontariuszami w świątecznym nastroju składali sobie wzajemnie życzenia i podziękowania za niesienie i czynienie dobra w środowisku szkolnym i lokalnym. Mimo panującej pandemii, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, był to piękny czas składania osobistych życzeń, dzielenia się opłatkiem i skromnym poczęstunkiem zorganizowanym przez wolontariuszy w blasku choinki i dźwiękach kolęd.

Przygotowała: Barbara Brzozowska

Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 oraz świetlica szkolna po raz kolejny włączyli się do kolejnej edycji Ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna paczka” organizowanej przez Stowarzyszenie ,,WIOSNA”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem ,,Lubię ludzi”.  W tym roku wolontariusze nie wybrali rodziny, a zorganizowali na terenie szkoły zbiórkę funduszy do puszki. W akcję aktywnie włączyła się cała społeczność szkolna. Zebrano łącznie 803 zł, którą następnie przekazano na konto Fundacji. Powyższa kwota wesprze osoby, które najbardziej tego potrzebują!

Koordynator: Barbara Bożena Brzozowska

 

Dnia 8.12.2021r Szkolny Klub Wolontariusza „Klub Ośmiu” obchodził Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Tego dnia i w okresie przedświątecznym zaplanowano akcje: zbiórkę pieniężną na „Szlachetną Paczkę”, zbiórkę artykułów spożywczych, słodyczy, środków czystości i higieny osobistej na „Świąteczną Paczkę” dla potrzebujących rodzin uczniów naszej szkoły, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

W tym szczególnym dniu opiekunowie Klubu pragną serdecznie podziękować Wszystkim działającym Wolontariuszom w naszej szkole. Jednocześnie życzymy aby Wasza działalność na rzecz słabszych i potrzebujących pomocy była niezmiennie źródłem zapału, radości i dumy oraz aby nie zabrakło Wam nigdy otwartego serca do niesienia dobra.

Koordynator: Barbara Bożena Brzozowska

W dniach 15.11 – 02.12.2021r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 oraz Szkolnego Koła PCK zorganizowali kwestę Czerwonokrzyską na rzecz podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża. Zebrane środki zostaną przekazane i przeznaczone na zorganizowanie świąt Bożego Narodzenia osobom potrzebującym pomocy i wsparcia. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!

Anna Samborska, Barbara Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności