W dniach 12 – 15 listopada 2019r. Szkolny Klub Wolontariusza ,,Klub Ośmiu” przy SP Nr 44 w partnerstwie z Fundacją Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego przeprowadził zbiórkę artykułów, które zosta przekazane dla podopiecznych Schroniska dla Zwierząt przy ul. Dolistowskiej. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc i wsparcie! Warto pomagać – pomaganie jest proste!

Koordynatorzy akcji: Anna Samborska. Barbara Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności