Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

Uczniowie szkoły Podstawowej Nr 44 w Białymstoku reprezentowani są przez Radę Samorządu Uczniowskiego, którą tworzy Zarząd SU oraz Samorządy Klas.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
    ⁃    Dominik Maciuk – kl. V b- przewodniczący
    ⁃    Iga Minta -  kl. VI b i Magdalena Kaczanowska – kl. VIII b – wiceprzewodniczące
    ⁃    Maja Horosz – kl. VIII a – sekretarz
    ⁃    
Opiekunowie SU:
    ⁃    Marta Morchal
    ⁃    Marta Supińska
    ⁃    Małgorzata Kozłowska

Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.

20231009 114957

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności