Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019
Bartosz Szelengowicz – przewodniczący
Michalina Wawrzyniuk – w-ce przewodnicząca
Filip Rogowski – sekretarz
Sekcja organizacyjna                                                
Angelika Lorenc                                        
Weronika Wojciechowicz
Opiekunowie:
Marta Morchal
Marta Supińska
Joanna Rećko
Małgorzata Kozłowska
IMG 1902