Samorząd Uczniowski  w roku szkolnym 2022/2023
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 44 w Białymstoku reprezentowani są przez Radę Samorządu Uczniowskiego , którą tworzy Zarząd SU oraz Samorządy Klas.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
  • Gabriela Gieglis  - klasa V A - przewodnicząca
  • Natalia Matowicka - klasa VIII F - wiceprzewodnicząca
  • Izabela Dobrzyńska - klasa VIII F - sekretarz

IMG 2593

Opiekunowie SU:

  • Joanna Rećko
  • Marta Morchal
  • Marta Supińska
  • Małgorzata Kozłowska
  • Samorząd Uczniowski
  • Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności