Dnia 14.12.2018r. w SP Nr 44 odbyły się spotkania edukacyjne dla wolontariuszy i zainteresowanych uczniów z dr n. med. Pawłem Grabowskim Prezesem Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza z szacunku dla życia. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali prezentację i słuchali informacji nt pracy hospicjum domowego i opieki paliatywnej. Uczniowie nawiązali doskonały kontakt z prowadzącym, zadawali pytania i odpowiadali na pytania zadawane przez doktora. Pan doktor opowiedział o budowie hospicjum stacjonarnego z całodobową opieką w Makówce k. Narwi, gdzie nasi wolontariusze we wrześniu b.r. sadzili żonkile ,,Pola Nadziei”. Uczniowie podjęli decyzję o wspieraniu budowy hospicjum i pozyskaniu środków finansowych na tak szczytny cel. Wiemy, że jeżeli działamy wspólnie, możemy realizować wielkie cele na rzecz dobra wspólnego!

Koordynator działań: Anna Samborska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności