Dnia 11 i 12 marca 2021 roku białostoccy wolontariusze walczyli o miano „Wspaniałego”. W tych dniach odbyły się przesłuchania młodych wolontariuszy i wolontariuszek – uczestników XXVI edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

            Celem konkursu „Ośmiu Wspaniałych” jest rozwój idei wolontariatu poprzez zwrócenie uwagi na młodych ludzi, którzy aktywnie działają na rzecz otoczenia i są wzorem dla rówieśników. To ważne, aby rozbudzać wrażliwość dzieci i młodzieży na potrzeby innych, inspirować do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna. Od lat w naszym mieście ten konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

W związku z wprowadzającymi obostrzenia w kraju i zaleceniami Ministra Edukacji i Ministra Zdrowia
z uwagi na COVID-19 przesłuchania wolontariuszy do Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" odbyły się online.

            Kapituła konkursowa złożona m.in. z przedstawicieli duchowieństwa, kuratora oświaty, Urzędu Miejskiego, wojewódzkiego koordynatora wolontariatu oraz inicjatora konkursu – Fundacji „Świat na TAK” przeprowadziła rozmowy z kandydatami w wieku od 14 - 19 lat („Ósemki”) i kandydatami 10 – 13 - letnimi („Ósemeczki”) oraz zgłoszenia grupowego. Rozmowy z młodymi wolontariuszami były okazją do poznania ich działalności wolontarystycznej, motywacji i wzorców do naśladowania.  

W tym roku Szkolny Klub Wolontariusza „Klub Ośmiu” przy SP Nr 44 godnie reprezentowało 11 wolontariuszy.|W rozmowach z Kapitułą konkursową wzięło udział 5 wolontariuszy w kategorii „Ósemki”, 6 wolontariuszy w kategorii „Ósemeczki” oraz 5 uczniów w kategorii grupowej.

Jury wybrało ośmiu laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: „Ósemeczki” i „Ósemki”.

            Jeśli dzienna liczba zachorowań z powodu COVID-19 będzie znacznie mniejsza i przepisy na to pozwolą, laureaci w kategorii „Ósemki” i „Ósemeczki” zostaną zaproszeni na uroczystą Galę, w trakcie której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu, Laureaci otrzymają honorowy tytuł oraz nagrody. „Ósemkom” wręczone zostaną także statuetki Franciszka przygotowane z drewna gruszy przez artystę plastyka Zbigniewa Wasiluka.

Wszystkim wolontariuszom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki !!!

Barbara Brzozowska, Anna Samborska,

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności