,,Pozytywna Dyscyplina w wolontariacie””

Dnia 04.11.2021 r. wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 uczestniczyły w szkoleniu ,,Pozytywna Dyscyplina w wolontariacie" realizowanym 
w ramach nagrody w konkursie grantowym na ,,Bon edukacyjny dla wolontariuszy” organizowanym przez Korpusu Solidarności. Szkolenie przeprowadziła ceryfikowana edukatorka Pozytywnej Dyscypliny p. Barbara Osipczuk!!!
Wspaniałe dziewczyny stały się jeszcze wspanialsze.
Wolontariuszki rozwinęły swoje zdolności komunikacyjne, nauczyły się szacunku dla różnic, weszły w buty innych, opanowały techniki pozytywnej przerwy i koła wyboru, a także poznały cudowne efekty doceniana.
Brawo dziewczyny!!! Wykorzystujcie zdobytą wiedzę w codziennych działaniach!!!
Dziękujemy za Wasz aktywny udział, a Pani Basi za profesjonalne szkolenie!!!
Jesteśmy przekonane, że ideę Pozytywnej Dyscypliny wdrożymy podczas działań wolontarystycznych!!!
Koordynatorki wolontariatu: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności