W dniu 8 marca 2022r wolontariusze Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnego Klubu Wolontariusza „Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 wzięli udział w ogólnopolskiej kweście PCK. Zbiórka została zorganizowana na terenie szkoły. Zebrane środki zostaną przeznaczone na rzecz Pomocy Walczącej Ukrainie.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!

Barbara Brzozowska, Anna Samborska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności