W dniach 1 – 19 grudnia 2019 r. Szkolny Klub Wolontariusza ,,Klub Ośmiu” przy SP Nr 44 włączył się do akcji „Razem na Święta” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Celem przedsięwzięcia była pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ramach akcji „Razem na Święta” uczniowie i nauczyciele

  • przekazali własnoręcznie wykonane upominki osobom niepełnosprawnym ze swojego najbliższego otoczenia,
  • przygotowali świąteczne kartki z życzeniami dla pacjentów lokalnych hospicjów,
  • zorganizowali przedświąteczne spotkanie opłatkowe integrujące społeczność szkolną,
  • pomagali osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach,
  • zorganizowali zbiórkę darów dla Schroniska dla zwierząt,
  • zorganizowali zbiórkę słodyczy dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Pod Modrzewiem”,
  • przygotowali ,,Świąteczną paczkę” dla rodziny wielodzietnej,
  • zorganizowali ,,kwestę czerwonokrzyską” oraz zbiórkę środków czystości dla podopiecznych PCK,
  • uczestniczyli w zbiórkach żywności organizowanych przez ,,Bank Żywności”, Caritas, Fundację ,,Bieszczadzkie Anioły” oraz ,,Pomocne Tygryski”,
  • zorganizowali zbiórkę książek dla pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

Są to przykłady inicjatyw, które w okresie przedświątecznym podejmowali wolontariusze włączając się aktywnie w przedsięwzięcia charytatywne. Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Darczyńcom za okazaną pomoc i wsparcie!!! Koordynatorki: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

Logotyp akcji Razem na Swieta

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności