– międzyszkolny konkurs pod hasłem ,,Kreatywność, przedsiębiorczość, kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu”

Dnia 2 grudnia 2019r uczniowie kl. VIII ze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 uczestniczyli w XI edycji międzyszkolnego konkursu organizowanym przez Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku pod hasłem ,,Kreatywność, przedsiębiorczość, kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu”. Celem konkursu było inspirowanie ucznia do rozwijania pasji, zainteresowań, talentów uczniów, ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu, możliwości wykorzystania pasji w planowaniu ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej oraz zachęcanie do podejmowania działań społeczno – obywatelskich, a także popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery. Uczniowie podczas przesłuchań przedstawiali przed Komisją Konkursową przygotowane prezentacje dotyczące pasji, zainteresowań, hobby, jak również swego rozwoju edukacyjno-zawodowego i planowania kariery. Uczniowie podczas prezentowania siebie i swojej pasji wykazali się oryginalnością, kreatywnością oraz umiejętnością występowania przed grupą. Z niecierpliwością czekamy na wyniki i trzymamy kciuki!!! Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowały: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności