W dniach 1 – 17 grudnia 2021r. Szkolny Klub Wolontariusza „Klub Ośmiu” oraz świetlica szkolna przy SP Nr 44 zorganizowali akcję - „Świąteczna paczka”. Celem przedsięwzięcia była pomoc trzem rodzinom uczniów naszej szkoły, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej, jak również budowanie wspólnoty i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.

Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i wsparciem nie tylko ze strony uczniów naszej placówki ale także ich rodziców oraz środowiska lokalnego, którzy chcieli bardzo wesprzeć „Świąteczną paczkę” i pomóc rodzinom. Zgromadzono bardzo dużo artykułów spożywczych, mięsnych, słodyczy z długim terminem ważności, środków higieny osobistej, środków czystości oraz indywidualnych prezentów gwiazdkowych.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom  za okazane wsparcie!

To dzięki Wam mogliśmy wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy tego najbardziej potrzebują
i sprawić, że ich święta będą szczęśliwe i pogodne! Paczki którą otrzymały rodziny, to coś więcej niż pomoc materialna. To znak, że są dla kogoś ważni i że jest ktoś, kto w nich uwierzył po to, aby oni potrafili uwierzyć w siebie. Najbardziej pomagamy wtedy, kiedy koncentrujemy się na poznawaniu drugiego człowieka i odkrywaniu jego piękna. Mamy nadzieję, że doświadczenie tego piękna było również Twoim udziałem. Dziękujemy, że wizja lepszego świata jest dla Ciebie ważna. Życzymy wszystkim jeszcze większej otwartości i odwagi
 w zmienianiu świata na lepsze!

Jednak na szczególne podziękowanie zasługują Pani Dorota Jabłońska, Pani Mirosława Gawryluk, Pan Dawid Żabiński oraz Pani Patrycja Kołodziejczyk od których otrzymaliśmy ogromne wsparcie i dzięki, którym widzieliśmy uśmiech na twarzy i łezkę wzruszenia w oku obdarowanych rodzin !!!

Z wyrazami szacunku Barbara Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności