Dnia 19.10.2019r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusze ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 uczestniczyli w zbiórce żywności na rzecz podopiecznych Fundacji ,,Bieszczadzkie Anioły”. Wolontariusze zbierali żywność w sklepach ,,Stokrotka” przy ul Stromej i w Galerii Jurowiecka. W akcji uczestniczyło 15 wolontariuszy. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

Koordynator akcji: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności