W dniach 15.11 – 02.12.2021r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 oraz Szkolnego Koła PCK zorganizowali kwestę Czerwonokrzyską na rzecz podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża. Zebrane środki zostaną przekazane i przeznaczone na zorganizowanie świąt Bożego Narodzenia osobom potrzebującym pomocy i wsparcia. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!

Anna Samborska, Barbara Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności