Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 po raz kolejny włączyli się do XVII edycji Ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna paczka” organizowanej przez Stowarzyszenie ,,WIOSNA”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem ,,Lubię ludzi”.  Wolontariusze w dniach 26.11.2018 - 7.12.2018  zorganizowali na terenie szkoły zbiórkę artykułów spożywczych, papierniczych, środków czystości, odzieży dla potrzebującej rodziny wybranej z bazy rodzin. W akcję aktywnie włączyła się cała społeczność szkolna (uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły). Dnia 8.12.2018r odbył się Finał ,,Szlachetnej paczki”, podczas którego Anna Samborska i Anna Gorzkowska dostarczyły do magazynu ,,Szlachetnej paczki” zebrane artykuły – 22 paczki. Był też czas na podzielenie się wrażeniami i doświadczeniami z wolontariuszami ,,Szlachetnej paczki” na temat organizowania akcji oraz słodki poczęstunek. Za swoje zaangażowanie wolontariusze i opiekunowie otrzymali Certyfikat ,,Witaj w Drużynie SZLACHETNEJ PACZKI! Razem zmieniamy świat na lepsze!”

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom  za okazane wsparcie! To dzięki Wam mogliśmy wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy tego najbardziej potrzebują i sprawić, że ich święta będą szczęśliwe i pogodne! Paczka, którą otrzymała rodzina, to coś więcej niż pomoc materialna. To znak, że są dla kogoś ważni i że jest ktoś, kto w nich uwierzył po to, aby oni potrafili uwierzyć w siebie. Najbardziej pomagamy wtedy, kiedy koncentrujemy się na poznawaniu drugiego człowieka i odkrywaniu jego piękna. Mamy nadzieję, że doświadczenie tego piękna było również Twoim udziałem. Dziękujemy, że wizja lepszego świata jest dla Ciebie ważna. Życzymy wszystkim jeszcze większej otwartości i odwagi  w zmienianiu świata na lepsze!

Z wyrazami szacunku Anna Samborska, Barbara Brzozowska, Anna Gorzkowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności