Dnia 17.01.2019r wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 im. S. Moniuszki uczestniczyły w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Edukacji Panią Ewą Mituła. Spotkanie dotyczyło prezentacji dotychczasowych działań podejmowanych w ramach realizacji nagrodzonego Projektu ,,Pomagamy z pasją”. Głównym celem projektu jest promowanie dobra w środowisku szkolnym i lokalnym – współpraca z Przedszkolem Samorządowym Nr 36 im. M. Montessori w Białymstoku. W Projekcie uczestniczą wolontariusze z klasy VII obdarzeni wielką wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, dostrzegający wokół siebie tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia, potrafią dzielić się z innymi swoim wolnym czasem, zdolnościami i optymizmem. Wolontariusze są pełni pasji i zaangażowania, a w swoim życiu kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Grupa projektowa w bieżącym roku szkolnym to uczniowie klasy VII a: Wiktoria Cybulska, Julia Wasilewska, Paulina Biruk, Wiktoria Dybicz, Szymon Andruk. Wolontariuszki wraz z opiekunkami przedstawiły działania projektowe z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz kroniki. Dotychczas zrealizowano następujące inicjatywy:

 • współpraca z Przedszkolem Samorządowym Nr 36 im. M. Montessori: ,,Polak mały” – zajęcia plastyczno - edukacyjne, ,,Mikołajki z wolontariatem” podarowanie dzieciom z PS Nr 36 zestawu edukacyjnego ,,Farma” i ,,Zwierzęta” zakupionego ze środków otrzymanych w ramach projektu, ,,Spotkanie z Mikołajem” – zajęcia edukacyjne w SP Nr 44 zorganizowane dla grupy dzieci z PS Nr 36 (wypiekanie pierników, wykonanie ozdób choinkowych, wspólna zabawa, przekazanie upominków przedszkolakom)
 • współpraca z Fundacją Hospicjum Proroka Eliasza ,,z szacunku do życia”: ,,Pola Nadziei”- sadzenie żonkili w Makówce k. Narwi 100 żonkili na 100-lecie Odzyskania Niepodległości, spotkania edukacyjne z dr n. med. Pawłem Grabowskim ,,O hospicjum, o cierpieniu i pomaganiu”, wykonanie kartek świątecznych dla podopiecznych hospicjum, przekazanych środków pieniężnych na budowę
 • udział w akcjach charytatywnych ,,Bank żywności”, ,,Dziewczynka z zapałkami” w Galerii ,,Zielone Wzgórza”
 • udział w ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna paczka”
 • współpraca z PCK – kwesta czerwonokrzyska PCK, charytatywna kolacja bożonarodzeniowa
 • współpraca ze Stowarzyszeniem ,,My dla Innych” – wypiekanie pierników świątecznych
 • ,,Wolontariat dla Niepodległej” – nakręcenie filmu ,,Od przeszłości do przyszłości”, ,,Historia – wspomnienia poezja” spotkanie autorskie z p. J. Koszewskim, kiermasz ciast
 • ,,Kibicujemy z klasą na Stadionie Miejskim” - 3 wyjścia na mecze Jagiellonii
 • Bicie rekordu Guinnessa w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej
 • ,,Drzewo Tolerancji” - Międzynarodowy Dzień Tolerancji
 • ,,Noś odblaski” – akcja edukacyjno – profilaktyczna – rozdawanie odblasków mieszkańcom osiedla ,,Zielone Wzgórza
 • Zbiórka nakrętek plastikowych dla Tomusia - choroba genetyczna- Zespół Angelmana
 • ,,Cukier Lukier” – słodkie pokazy – warsztaty edukacyjne dla uczniów
 • udział w 27 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – kwestowanie, pomoc w sztabie WOŚP, prezentacja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Opiekunowie: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

www.bialystok.pl

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności