W dniu 22.11.2018r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 uczestniczyli w przedsięwzięciu prewencyjno – edukacyjnym ,,Noś odblaski”. W trakcie trwania akcji wolontariusze wspólnie z opiekunkami, funkcjonariuszkami Komendy Miejskiej Policji oraz pracownikiem Biura Zarządzania Kryzysowego rozdawali odblaski napotkanym uczniom oraz mieszkańcom osiedla ,,Zielone Wzgórza”. Inicjatywa miała na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, uświadomienie ich o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa jako uczestników ruchu drogowego poprzez promowanie noszenia odblasków. Założeniem akcji było włączenie uczniów do bezpośrednich działań skierowanych do mieszkańców osiedla poprzez rozdawanie odblasków mijanym na osiedlu przechodniom. Celem akcji było uświadomienie dzieciom oraz osobom dorosłym jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych, które poprawiają nasze bezpieczeństwo, a zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym z uwagi na szybko zapadający zmrok oraz trudne warunki atmosferyczne. Akcja zorganizowana została w partnerstwie z SP Nr 44 przez Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku we współpracy z Komendą Miejską Policji. W ramach przedsięwzięcia został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów na projekt odblasku/gadżetu odblaskowego, którego rozstrzygnięcie nastąpi 4.12.2018r.

Koordynator działań profilaktycznych: Anna Samborska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności