W dniach 11-13.01.2019 wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 uczestniczyły w II zjeździe Akademii Liderów Społeczności Lokalnych ,,od przeszłości do przyszłości" w Barszczewie. Grupa projektowa uczestniczyła w następujących warsztatach: Jakie są cechy lidera?, Po czym poznać dobrego przywódcę?, ,,Co w trawie piszczy?” - diagnoza potrzeb społeczności lokalnej, ,,Za liderem pójdę w ciemno" - zajęcia outdoorowe, Jak stworzyć kreatywny projekt?, Gra ,,Rozwiązujemy lokalny węzeł gordyjski", Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Skuteczna komunikacja w działalności lidera. Opiekunowie uczestniczyli w szkoleniu Tutoring w pracy z młodzieżą.

Opiekun: Anna Samborska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności