W dniach 20 - 22.12.2019r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w świątecznej zbiórce żywności dla podopiecznych Domów Dziecka. Zbiórki odbywały się w sklepach ,,Stokrotka" przy ul. Stromej oraz w Galerii Jurowiecka. Akcja została zorganizowana we współpracy z Fundacją ,,Pomocne Tygryski" oraz ,,Bieszczadzkie Anioły". Serdecznie dziękujemy wolontariuszom i ich rodzicom za zaangażowanie i wsparcie!!!

Anna Samborska, Barbara Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności