Dnia 19.12.2019r. wolontariusze oraz opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Dyrektora Departamentu Edukacji. Spotkanie było okazją do podzielnia się refleksjami na temat realizacji Projektu ,,Dobro to norma - bądź NORMALNY”. Pani Dyrektor DE Ewa Mituła wprowadziła wolontariuszy w świąteczny nastrój składając życzenia i podziękowania za czynienie dobra w środowisku szkolnym i lokalnym. Ks. Bogdan Skłodowski Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej przeczytał fragment ewangelii i złożył życzenia świąteczne. Był to piękny czas składania życzeń i dzielenia się opłatkiem w blasku choinki i dźwiękach kolęd.

Anna Samborska, Barbara Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności