2

Dnia 19.11.2020r wolontariuszki i opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku uczestniczyły w Forum Edukacji Obywatelskiej, które zorganizowała online białostocka Fundacja SocLab.

Jak wspierać młodzież, by chciała angażować się w akcje charytatywne, pomoc innym, czy szkolne budżety partycypacyjne? Dyskutowano o tym podczas Forum. Uczniowie podkreślali, że potrzebują czasem zachęt do działania ze strony nauczycieli czy kolegów. Z uczestniczkami Forum z naszej szkoły rozmawiał Andrzej Bajguz. Dyskusje i prezentacje można oglądać na profilu Facebookowym Fundacji SocLab

Podczas Forum Edukacji Obywatelskiej podsumowano realizację szkolnych budżetów partycypacyjnych, które miały miejsce w 8 szkołach województwa podlaskiego w ramach Projektu „Akcelerator aktywności obywatelskiej”.

Podczas zdalnego Forum była przestrzeń na:

  • opowieści uczniów o przebiegu szkolnych budżetów partycypacyjnych
  • premierę materiału filmowego na ten temat
  • prezentacje o ciekawych i angażujących sposobach aktywizacji obywatelskiej młodzieży
  • warsztaty - rozmowy na temat tego, jak wzmacniać i wspierać młodzież, by chciała i była gotowa zmieniać świat wokół siebie
  • przyznanie certyfikatów za działania na rzecz wzmacniania partycypacji młodzieży

Zespół koordynujący ,,Szkolny Budżet Partycypacyjny” otrzymał certyfikaty za działania w zakresie rozwijania kompetencji społecznych oraz edukacji obywatelskiej!!!

Koordynator: Anna Samborska

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/192502

https://www.facebook.com/groups/2652132118388286

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności