Dnia 2 kwietnia 2019 roku w Auli Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się uroczysta Gala, podczas której poznaliśmy laureatów XXIV Białostockiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Była to doskonała okazja do podziękowania   młodym   wolontariuszom  i  wolontariuszkom  za  ich  pracę  i  zaangażowanie na rzecz potrzebujących. Podczas gali Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wyróżnił laureatów w trzech kategoriach: kluby wolontariusza, „Ósemeczki”, „Ósemki” - ,,Junior” i ,,Senior”. „Ósemeczki” otrzymały honorowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Z kolei „Ósemki” statuetki Franciszka wyrzeźbione z drewna gruszy przez podlaskiego artystę plastyka Zbigniewa Wasiluka oraz zaproszenie do udziału w gali kończącej ogólnopolską edycję XXV Konkursu w Białogardzie (7-9.06.2019). W jubileuszowej edycji Konkursu udział wzięło 66 społeczników, w tym 8 w kategorii wiekowej 10-13 lat („Ósemeczki”) oraz 58 uczniów w kategorii wiekowej 14-19 lat („Ósemki”). Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wyróżnił i nagrodził Uczniów - Kandydatów  do  tytułu „Wspaniałych” wśród których znalazły się 3 uczennice naszej szkoły: Paulina Biruk VII a, Wiktoria Cybulska VII a, Katarzyna Mróz VIII c.

W kategorii zgłoszeń grupowych Szkolny Klub Wolontariusza ,,Klub Ośmiu” przy SP Nr 44 za dotychczasową i wieloletnią działalność został nagrodzony przez Prezydenta Miasta Białegostoku!!!

Laureatkami Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych” w kategorii ,,Ósemeczka”  zostały 4 wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44: Izabela Dobrzyńska kl. IV f, Wiktoria Anna Szotko kl. VI c, Natalia Roszkowska kl. VI c, Kamila Ochałek kl. VI d. Nagrodzonym i wyróżnionym wolontariuszom oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy!!!

Anna Samborska, Barbara Brzozowska

bialystok.pl

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności