Dnia 16.12.2019r. wolontariusze wraz z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 uczestniczyli we wspólnym spotkaniu opłatkowym. Spotkanie było okazją do podzielnia się opłatkiem oraz refleksjami na temat dotychczasowej realizacji podejmowanych wspólnie działań
i ich efektów.

Opiekun Klubu wspólnie z wolontariuszami w świątecznym nastroju składali sobie wzajemnie życzenia i podziękowania za niesienie i czynienie dobra w środowisku szkolnym i lokalnym. Mimo panującej pandemii, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, był to piękny czas składania osobistych życzeń, dzielenia się opłatkiem i skromnym poczęstunkiem zorganizowanym przez wolontariuszy w blasku choinki i dźwiękach kolęd.

Przygotowała: Barbara Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności