Dnia 21.05.2018r. uczniowie klasy VII b uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami zawodów medycznych, w trakcie którego zaprezentowane zostały zawody z obszarów: lekarskiego, analityki medycznej i pielęgniarstwa. Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Inicjatywa została skierowana do uczniów stojących przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z zawodami medycznymi. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Manufakturze Słodyczy ,,Cukier Lukier”, gdzie podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z zawodami cukiernika, sprzedawcy i animatora. Udział w spotkaniach z przedstawicielami zawodów przyczyni się do podjęcia przez młodzież właściwych decyzji zawodowych. Koordynator wyjścia Anna Samborska, Jolanta Matel

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności