W dniach 28-30 września 2018r uczestnicy projektu wzięli udział w plenerze filmowym w Gdańsku zwiedzając Westerplatte, Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie gromadząc materiały do tworzonych filmów patriotycznych, które zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej i lokalnej podczas obchodów Święta Niepodległości.

Koordynator: Anna Samborska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności