W I półroczu roku szk. 2021/2022 biblioteka szkolna przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”, 
w ramach którego zostały pozyskane środki finansowe na rozwój i modernizację biblioteki. Dotacja objęła 80% środków przy 20% wkładzie własnym.
Pozyskane środki zostały przeznaczone na:
zakup nowości wydawniczych oraz lektur – 7.500 zł
materiały do realizacji działań promujących czytelnictwo – książki na nagrody – 1000 zł
wymiana sprzętu komputerowego i zakup oprogramowania – 6.500 zł

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku zobowiązuje się zachować dostępność cyfrową strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowej:www.sp44.bialystok.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 44 im Stanisława Moniuszki w Białymstoku,

ul Rumiankowa 13,

15-665 Białystok

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 22-08-2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22-08-2016

Brak aplikacji mobilnych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-21

Częściowa niezgodność strony internetowej podmiotu wynikają z:

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.

Wyłączenia strony internetowej spowodowane są:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana kontrastu;
 • zmiana wielkości czcionki;
 • zmiana odstępów między wyrazami i poszczególnymi wierszami tekstu;
 • ustawienia przyjazne dla dyslektyków;
 • zmiana wielkości kursora;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z placówką przy pomocy poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu: (85) 6614605

 Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Skargi i wnioski

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek posiada 3 kondygnacje plus podpiwniczenia
 2. Do budynku można wejść: Wejście głownie od ul. Rumiankowej przy którym umieszczony jest dzwonek; 3 wejścia od strony placu szkolnego
 3. Między kondygnacjami można się poruszać schodami – budynek nie posiada wind osobowych.
 4. Do budynku nie ma podjazdów
 5. Nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
 6. Nie ma parkingu, w pobliżu budynku z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 8. W placówce brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pobierz raport o stanie zapewnienia dostępności

Kalendarz roku szkolnego 2022/ 2023

Lp.

 

Data

1

 Rozpoczęcie roku szkolnego

 1 września 2022

2

 Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2022 – 31 grudnia 2022

3

Ferie zimowe

 23 stycznia – 5 lutego 2023

4

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023

5

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023

6

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2022 (wtorek) - Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości  

25 – 26 grudnia 2021 (niedziela, poniedziałek) - Boże Narodzenie

1 stycznia 2023 (niedziela) - Nowy Rok

6 stycznia 2023 (piątek) - Trzech Króli

9 - 10 kwietnia 2023 (niedziela, poniedziałek) - Wielkanoc

1 maja 2023 (poniedziałek) - Święto Pracy

3 maja 2023 (środa) - Konstytucja Trzeciego Maja

8 czerwca 2023 (czwartek) - Boże Ciało

7

Dodatkowe dni wolne
od pracy lub zajęć dydaktycznych.

14 października 2022 (piątek)

31 października 2022 (poniedziałek)

17 kwietnia 2023 (poniedziałek)

2 maja 2023 (wtorek)

23,24,25 maja 2023 – (wtorek, środa, czwartek) – E8

9 czerwca 2023 (piątek)

 

DZWONKI
Rok szkolny 2021/2022
1.    8:00 – 8:45
2.    8:55 – 9:40
3.    9:50 – 10:35
4.    10:45 -11:30
PRZERWA 20 MINUT
5.    11:50 -12:35
PRZERWA 20 MINUT
6.    12:55 -13:40
PRZERWA 20 MINUT
7.    14:00 -14:45
8.    14:55 – 15:40
9.    15:45 – 16:30
10.   16:35 - 17:20

Regulamin stołówki szkolnej przy SP44

WNIOSEK RODZICA - Załącznik Nr 1.docx

Rezygnacja z obiadów - Załącznik Nr 2.docx


Dotyczy uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021

KONTO WPŁAT ZA KARTY OBIADOWE STOPEREK

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 im. STANISŁAWA MONIUSZKI

ul. RUMIANKOWA 13

15-665 BIAŁYSTOK

56 1240 1154 1111 0000 2147 8891.

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASA DO KTÓREJ BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DZIECKO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OPŁATA ZA KARTĘ WYNOSI 15 ZŁOTYCH

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 44

 Rok szk. 2021/2022

 piel. specj. Dorota Bychowska

 • ­poniedziałek:8.00-15.35
 • ­wtorek:12.15-15.35
 • ­środa:8.00-11.20
 • ­czwartek:8.00-15.35
 • ­piątek:12.15-15.35

 

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJEMY, WSZYSTKIE SIŁY I MOŻLIWOŚCI,

MAMY JUŻ W SOBIE, OD ZAWSZE

TRZEBA JE TYLKO ODKRYĆ

W swojej codziennej pracy, towarzysząc innym w podróży
„w głąb siebie”, sama odkrywam i wzbogacam własną osobę,
bo przecież praca nad sobą nie ma końca…

Zapraszam, gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 1. Nie potrafisz porozumieć się z kolegą, rodzicem, nauczycielem.

 1. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 1. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.

 1. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą „ z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Dzień tygodnia Godziny pracy

Poniedziałek

 
8.55 – 10.35 I c
11.00 - 15.30

Wtorek

8.00 - 12.30
12.55 – 15.40 I c

Środa

8.00 – 8.45 Terapia pedagogiczna
8.55 – 11.30 I c
11.30 - 13.00
13.00 – 14.15 Terapia pedagogiczna

Czwartek

9.00 - 16.00
16.00 – 17.00 Szkolny Klub Wolontariusza, SK PCK

Piątek

8.00 - 10.30
10.45 – 12.35 I c

Świetlica szkolna jest miejscem ,w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed zajęciami szkolnymi lub po ich zakończeniu. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji.

Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:        

1.Złożenie pisemnego wniosku- Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy przez rodziców dziecka   (wnioski u wychowawców świetlicy)

2.Zapoznanie się i podpisanie regulaminu świetlicy przez rodzica

3.Rozpatrzenie wniosku przez komisję rekrutacyjną

4.Ustalenie listy uczniów objętych stałą opieką świetlicy do ostatniego dnia nauki bieżącego roku szkolnego

NAUCZYCIELE - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Barbara Bożena Brzozowska
Iwona Jabłonowska
Aleksandra Kałuża
Ewa Kujawska
Anna Kuptel
Joanna Przastek

REGULAMIN ŚWIETLICY:

1.Świelica czynna jest w godzinach 7.00-17.00
2.Wychowanek zgłasza swoje przyjście oraz każdorazowe wyjścia ze świetlicy
3.Wychowanek świetlicy zachowuje się poprawnie w czasie organizowanych zajęć i spożywania       posiłków
4.Zachowuje ciszę w czasie odrabiania lekcji
5.Dba o czystość osobistą i świetlicy
6.Szanuje zabawki, gry i wszystkie przedmioty znajdujące się w świetlicy
7.Zwraca wypożyczone gry w należytym porządku
8.Przestrzega zasad BHP, nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych uczniów
9.Wypełnia polecenia wychowawcy i bierze czynny udział w zajęciach
10.Nie bawi się telefonem komórkowym,MP3,MP4,tabletem
11.Rodzice są zobowiązani odbierać dzieci ze świetlicy do godz.17.00
12.Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest tylko w przypadku złożenia przez rodziców pisemnego oświadczenia, inne formy np. telefon są niedozwolone.

Za nieprzestrzeganie regulaminu stosuje się:

 • upomnienie wychowawcy
 • powiadomienie wychowawcy klasy
 • powiadomienie rodziców

Za wzorowe zachowanie stosuje się:

 • pochwała wychowawcy
 • pochwała przed klasą
 • pochwała przed rodzicami

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:

 • Zajęcia żywego słowa
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Zajęcia rekreacyjno – ruchowe
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Zajęcia sportowe

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

 • Pasowanie na Świetliczaka- październik/listopad
 • „Jesienny bukiet”- kiermasz charytatywny - październik
 • Zabawa andrzejkowa- listopad
 • Mikołajki-grudzień
 • Pocztówka lub ozdoba bożonarodzeniowa- szkolny i międzyszkolny konkurs plastyczny -grudzień
 • Aukcja ozdób świątecznych na cele charytatywne - grudzień
 • Zabawa karnawałowa - styczeń
 • Walentynki - luty
 • Pocztówka lub ozdoba wielkanocna- szkolny i międzyszkolny konkurs plastyczny - kwiecień
 • Aukcja pocztówek i ozdób świątecznych na cele charytatywne - kwiecień
 • „Zdrowe asy z naszej klasy”- szkolny konkurs plastyczny - kwiecień
 • „Dzikie wysypisko niszczy środowisko”-szkolny konkurs ekologiczny - maj
 • Konkurs recytatorski wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima - maj
 • „Bezpieczne wakacje” – szkolny konkurs plastyczny - czerwiec
 • „Dzień Dziecka i sportu-zespołowa rywalizacja - czerwiec

Nasi uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są również zabawy, konkursy, imprezy.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku jest organizatorem dwóch międzyszkolnych konkursów plastycznych: „Pocztówka i ozdoba Bożonarodzeniowa lub Noworoczna” i „Pocztówka i ozdoba wielkanocna” oraz wielu szkolnych.

Nasi wychowankowie mogą próbować swoich sił aktorskich. Co roku przygotowywane jest przedstawienie na imprezę w świetlicy „Pasowanie na Świetliczka” oraz dla przedszkolaków z pobliskiego przedszkola i uczniów klas I - III.

W ramach zajęć plastycznych nauczyciele świetlicy przygotowują uczniów do szkolnych, międzyszkolnych ,wojewódzkich konkursów, w których dzieci odnoszą liczne sukcesy.

„Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat.. .”

Lucyna Krzemieniecka

Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego. Stanowi ośrodek informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Służy realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

Nowoczesna biblioteka to przede wszystkim miejsce, w którym uczeń ma możliwość poszukiwania wiadomości, przyswajania wiedzy, a także rozwijania swoich zainteresowań.

W BIBLIOTECE MOŻESZ:

ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA

POCZYTAĆ KSIĄŻKI

POUCZYĆ SIĘ

ODROBIĆ LEKCJE

OBEJRZEĆ WYSTAWY

ODPOCZĄĆ

SPOTKAĆ PRZYJACIÓŁ

SKORZYSTAĆ Z INTERNETU

MIŁO SPĘDZIĆ CZAS

Biblioteka czynna jest w godzinach: 8.00 – 14.30

Szkolna biblioteka posiada bogaty księgozbiór. Z wypożyczalni i czytelni korzysta wielu uczniów i nauczycieli.

W pracach bibliotecznych chętnie pomaga grupa uczniów, tzw. „aktyw biblioteczny”. Dyżurują podczas przerw, pomagają w przygotowaniu uroczystości szkolnych, uczą się praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej.

W bibliotece działa również koło literacko-teatralne. W zajęciach koła uczestniczą chętni uczniowie zainteresowani literaturą, teatrem, grą aktorską.

Do cyklicznych imprez odbywających się w bibliotece należą :

 • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
 • Pasowanie uczniów klas I na czytelników
 • Spotkania z poezją
 • Akcja Podaruj książkę bibliotece
 • Udział w ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom
 • Konkursy literackie, plastyczne
 • Wystawy tematyczne i okolicznościowe 

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W BIBLIOTECE:

 • Joanna Ignatowicz
 • Elżbieta Zalewska
 • Bożena Pawluczuk

SEKRETARIAT SZKOŁY:

 • Sekretarz szkoły : Alina Strzymińska

Godz. pracy: 7:30 – 15:30 ( poniedziałek – piątek )

KADRY:

 • Samodzielny referent – Małgorzata Groblewska
 • Kierownik administracyjno – gospodarczy – Kinga Zaniewska

Godz. pracy: 7:30 – 15:30 ( poniedziałek – piątek )

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności