Dnia 21 listopada 2023 roku uczniowie klas ósmych i siódmych w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielką Firmy DanWood z Bielska Podlaskiego, która przedstawiła uczniom ofertę edukacyjną i zawodową. Firma DanWood od ponad 20 lat bardzo prężnie działa i buduje domy z gotowych elementów na terenie kraju i za granicą. Od wielu też lat współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku wspierając uczniów stypendiami, proponując odbywanie praktyk i staży oraz podjęcie bardzo dobrze płatnej pracy.

         Firma DanWood kieruje się zasadą - NAUKA W ZSZ NR 5 = FACH = PRACA W DANWOOD S.A = PIENIĄDZ !!!

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku kształci młodzież w branży – Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie oraz Technik robót wykończeniowych w budownictwie.
Obecny rynek pracy i pracodawcy poszukują pracowników z w/w wykształceniem i umiejętnościami.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy brali ulotki o Firmie i Szkole oraz zadawali dużą ilość pytań do prowadzącej spotkanie Pani Dominiki z Centrum Szkoleniowego Firmy DanWood

Mamy nadzieję, że poprzez dalszą współpracę przyczynimy się do podejmowania przez młodzież odpowiednich decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Barbara Bożena Brzozowska – doradca zawodowy

 

W I półroczu roku szk. 2021/2022 biblioteka szkolna przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”, 
w ramach którego zostały pozyskane środki finansowe na rozwój i modernizację biblioteki. Dotacja objęła 80% środków przy 20% wkładzie własnym.
Pozyskane środki zostały przeznaczone na:
zakup nowości wydawniczych oraz lektur – 7.500 zł
materiały do realizacji działań promujących czytelnictwo – książki na nagrody – 1000 zł
wymiana sprzętu komputerowego i zakup oprogramowania – 6.500 zł

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku zobowiązuje się zachować dostępność cyfrową strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowej:www.sp44.bialystok.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 44 im Stanisława Moniuszki w Białymstoku,

ul Rumiankowa 13,

15-665 Białystok

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 22-08-2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22-08-2016

Brak aplikacji mobilnych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-21

Częściowa niezgodność strony internetowej podmiotu wynikają z:

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.

Wyłączenia strony internetowej spowodowane są:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana kontrastu;
 • zmiana wielkości czcionki;
 • zmiana odstępów między wyrazami i poszczególnymi wierszami tekstu;
 • ustawienia przyjazne dla dyslektyków;
 • zmiana wielkości kursora;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z placówką przy pomocy poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu: (85) 6614605

 Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Skargi i wnioski

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek posiada 3 kondygnacje plus podpiwniczenia
 2. Do budynku można wejść: Wejście głownie od ul. Rumiankowej przy którym umieszczony jest dzwonek; 3 wejścia od strony placu szkolnego
 3. Między kondygnacjami można się poruszać schodami – budynek nie posiada wind osobowych.
 4. Do budynku nie ma podjazdów
 5. Nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
 6. Nie ma parkingu, w pobliżu budynku z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 8. W placówce brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pobierz raport o stanie zapewnienia dostępności

Kalendarz roku szkolnego 2023/ 2024

Lp.

Data
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023
2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2023 – 31 grudnia 2023

3. Ferie zimowe 22 stycznia 2024 – 4 lutego 2024
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca 2024 – 2 kwietnia 2024
5. Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024

6.

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2023 (środa) - Wszystkich Świętych

11 listopada 2023 (sobota) – Narodowe Święto Niepodległości  

25 – 26 grudnia 2023 (poniedziałek, wtorek) - Boże Narodzenie

1 stycznia 2024 (poniedziałek) - Nowy Rok

6 stycznia 2024 (sobota) - Trzech Króli

31 marca – 1 kwietnia 2024 (niedziela, poniedziałek) - Wielkanoc

1 maja 2024 (środa) - Święto Pracy

3 maja 2024 (piątek) - Konstytucja Trzeciego Maja

30 maja 2024 (czwartek) - Boże Ciało

7.

Dodatkowe dni wolne od pracy lub zajęć dydaktycznych.

2 listopada 2023 (czwartek)

8 stycznia 2024 (poniedziałek)

2 maja 2024 (czwartek)

6 maja 2024 (poniedziałek)

14,15,16 maja 2024 – (wtorek, środa, czwartek)

31 maja 2024 (piątek)

DZWONKI
Rok szkolny 2023/2024
1.    8:00 – 8:45
2.    8:55 – 9:40
3.    9:50 – 10:35
4.    10:45 -11:30
PRZERWA 20 MINUT
5.    11:50 -12:35
PRZERWA 20 MINUT
6.    12:55 -13:40
PRZERWA 15 MINUT
7.    13:55 -14:40
8.    14:45 – 15:30
9.    15:35 – 16:20
10.   16:25 - 17:10

Regulamin stołówki szkolnej przy SP44

WNIOSEK RODZICA - Załącznik Nr 1.docx

Rezygnacja z obiadów - Załącznik Nr 2.docx


Dotyczy uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021

KONTO WPŁAT ZA KARTY OBIADOWE STOPEREK

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 im. STANISŁAWA MONIUSZKI

ul. RUMIANKOWA 13

15-665 BIAŁYSTOK

56 1240 1154 1111 0000 2147 8891.

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASA DO KTÓREJ BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DZIECKO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OPŁATA ZA KARTĘ WYNOSI 15 ZŁOTYCH

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 44

 Specj. pielęgniarka – mgr Dorota Bychowska

 • ­poniedziałek: 8.00 - 12.00
 • ­wtorek: 12.15 - 15.35
 • ­środa:   8.00 - 11.20
 • ­czwartek:   8.00 - 12.00
 • ­piątek:   12.15 -15.35

 

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJEMY, WSZYSTKIE SIŁY I MOŻLIWOŚCI,

MAMY JUŻ W SOBIE, OD ZAWSZE

TRZEBA JE TYLKO ODKRYĆ

W swojej codziennej pracy, towarzysząc innym w podróży
„w głąb siebie”, sama odkrywam i wzbogacam własną osobę,
bo przecież praca nad sobą nie ma końca…

Zapraszam, gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 1. Nie potrafisz porozumieć się z kolegą, rodzicem, nauczycielem.

 1. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 1. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.

 1. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą „ z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Dzień tygodnia Godziny pracy

Poniedziałek

 
8.55 – 10.35 I c
11.00 - 15.30

Wtorek

8.00 - 12.30
12.55 – 15.40 I c

Środa

8.00 – 8.45 Terapia pedagogiczna
8.55 – 11.30 I c
11.30 - 13.00
13.00 – 14.15 Terapia pedagogiczna

Czwartek

9.00 - 16.00
16.00 – 17.00 Szkolny Klub Wolontariusza, SK PCK

Piątek

8.00 - 10.30
10.45 – 12.35 I c

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

1

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed zajęciami szkolnymi lub po ich zakończeniu. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz bezpiecznych i odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. Czas spędzony w świetlicy ma służyć również rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej.

Nauczyciele wychowawcy świetlicy:

 • Anna Cybulińska/Agnieszka Borawska
 • Marta Kamińska
 • Ewa Kujawska
 • Monika Oko
 • Joanna Przastek
 • Iwona Przestrzelska

Rozkład dnia w świetlicy:

7.00-8.00 Zajęcia wg. zainteresowań dzieci, nauka własna, zaj. relaksacyjne, gry planszowe

8.00-9.00 Zabawy ruchowe, gimnastyka poranna, wykorzystanie środków audiowizualnych

9.00-10.00 Zajęcia specjalistyczne : czytanie literatury, plastyczne, praktyczno - techniczne, muzyczne, rekreacyjne

10.00-11.00 Nauka własna, gry dydaktyczne, czytelnictwo

11.00-12.00 Obiad, zabawy dowolne w kącikach

12.00-13.00 Zajęcia relaksacyjne, zabawy towarzyskie, dydaktyczne, spacery, zajęcia rozwijające zainteresowania

13.00-14.00 Zajęcia specjalistyczne: czytanie literatury,plastyczne,praktyczno-tech.,muzyczne,rekreacyjne

14.00-15.00 Zabawy ruchowe, spacery, wykorzystanie środków audiowizualnych

15.00-16.00 Zajęcia według zainteresowań dzieci: nauka własna, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia relaksacyjne

16.00-17.00 Gry planszowe, porządkowanie świetlicy

Dzienny rozkład zajęć może być korygowany z powodu różnych zmian (rozkład lekcji, bardzo duża liczba dzieci, choroba nauczyciela i inne)

Reguły zachowania w świetlicy:

Wychowanek :

 • zgłasza swoje przyjście oraz każdorazowe wyjście ze świetlicy (opuszcza świetlicę tylko za zgodą wychowawcy)
 • zachowuje się poprawnie podczas pobytu w świetlicy
 • używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia dziękuję, proszę, przepraszam
 • zachowuje ciszę w czasie odrabiania lekcji
 • dba o czystość osobistą i świetlicy
 • szanuje zabawki, gry i wszystkie przedmioty znajdujące się w świetlicy
 • po skończonej zabawie, zajęciach lub posiłku porządkuje swoje otoczenie
 • przestrzega zasad BHP, nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych uczniów
 • wypełnia polecenia wychowawcy i bierze czynny udział w zajęciach
 • nie bawi się telefonem komórkowym oraz tabletem

Wychowankowie świetlicy biorą udział w zajęciach i aktywnościach rozwijających ich zainteresowania:

 • konkursy (plastyczne, tematyczne, wiedzy)
 • zajęcia rozwijające aktywność umysłową ( np. zagadki logiczne, krzyżówki, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne)
 • udział w ogólnopolskich programach np. Bohateron w Twojej Szkole, Akcja Żonkil, Dziel się Uśmiechem
 • włączanie się do działań charytatywnych: zbiórka darów na rzecz schroniska dla zwierząt, Świąteczna paczka, akcje PCK, kiermasze ozdób świątecznych i inne

Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:

 • Złożenie pisemnego wniosku – Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy przez rodziców dziecka (druki u wychowawców świetlicy)
 • Zapoznanie się i podpisanie regulaminu świetlicy przez rodziców
 • Rozpatrzenie wniosku przez komisję rekrutacyjną
 • Ustalenie listy objętych stałą opieką do ostatniego dnia nauki bieżącego roku szkolnego

Rodzice są zobowiązani odbierać dzieci ze świetlicy do godz.17.00.

Odbiór dziecka przez osoby inne niż rodzice oraz samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest tylko w przypadku złożenia przez rodziców pisemnego oświadczenia, inne formy np. telefon - są niedozwolone.

"Czytanie jest to odnajdywanie własnych bogactw
i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów"

- Jarosław Iwaszkiewicz

Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego.

Stanowi ośrodek informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Służy realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

W BIBLIOTECE MOŻESZ:biblio1

 • ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA
 • POCZYTAĆ KSIĄŻKI
 • POUCZYĆ SIĘ
 • ODROBIĆ LEKCJE
 • OBEJRZEĆ WYSTAWY
 • ODPOCZĄĆ
 • SPOTKAĆ PRZYJACIÓŁ
 • SKORZYSTAĆ Z INTERNETU
 • MIŁO SPĘDZIĆ CZAS

Do cyklicznych imprez odbywających się w bibliotece należą :

 • „Święto Biblioteki Szkolnej” w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
 • Pasowanie uczniów klas I na czytelników
 • Spotkania z poezją
 • Akcja „Podaruj książkę bibliotece”
 • Akcja „Rozczytane Podlaskie” w ramach ogólnopolskiego „Tygodnia czytania dzieciom”
 • Dzień Bibliotekarza i Biblioteki
 • Konkursy literackie, plastyczne
 • Wystawy tematyczne i okolicznościowe 

W pracach bibliotecznych chętnie pomaga grupa uczniów, tzw. „aktyw biblioteczny”. Dyżurują podczas przerw, pomagają w przygotowaniu uroczystości szkolnych, uczą się praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznejbiblio2

W bibliotece działa również koło literacko-teatralne. W zajęciach koła uczestniczą chętni uczniowie zainteresowani literaturą, teatrem, grą aktorską.

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W BIBLIOTECE:

 • Joanna Ignatowicz
 • Joanna Przastek
 • Bożena Pawluczuk / opiekun ICIM

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności